Природонаучен музей

В града функционира единствения природонаучен музей в Северозападна България. В малкия природонаучен музей на Белоградчик са поместени 520 експоната, а фонда разполага с още 2500 (общо 3000) експоната от най-атрактивната част на фауната и флората в Северозападна България. Скален орел, синята гарга, лешояд, забулена сова, черен щъркел, сокол, дива свиня, сънливец, сърна, елен, видрата, златката, лисица, вълк, сухоземнa костенуркa са само малка част от богатата колекция на музея. Много от екземплярите са включени в Червената книга на България и могат да се видят само на територията на Белоградчик. В близкото минало горите на този район са били обитавани от най-голямата европейска котка – евроазиатския рис. Вероятността този вид да се появи отново в месността е голяма, защото рисът от Сърбия разширява аерала на популацията си . Могат да се наблюдават и много интересни и красиви растения специфични само за този край на страната – орхидеи, червеникав дебелец (Sempervivum erythraeum), пурпурна метличина, стефчовата тлъстига (Sedum stefco), Томасиниев минзухар, Сръбска рамонда, Български ерантис. В музеят има и изложени снимки на великолепни гледки към града и скалите. В музея функционира отдел, изучаващ живота и миграцията на птиците. Чести посетители са студенти и научни работници, които могат да намерят тук фотодокументи, обобщени данни от теренни проучвания, както и богата специализирана библиотека.

За повече информация, тел. 0936 /3231.

Работно време: 08:00-12:00ч. и 14:00-17:00ч.

КЪМ ГАЛЕРИЯ “ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ”