Местност "Анище"

С голямо културно-историческо значение и обект на масови туристически посещения е местността Анище. Тя се намира непосредствено до пътя Салаш-Белоградчик на 2км. източно от село Граничак. Тук са открити останки на разрушено антично селище, представляващи  отделна постройка състояща се от 4 стаи. На разстояние 300м. от горепосочената сграда се намира и втори ансамбъл подобен по разположение на първия. Намират се и множество фрагменти от глинени съдове, монети от III век, накити. Счита се, че това е крайпътна станция(селище) разположена на пътя Рациария-Наисус (сега Ниш) построена и използвана от римляните през II-III век и вероятно разрушена от варварските нашествия в края на III и началото на IV век.

До „Анище”  се достига по асфалтиран път.


КЪМ ГАЛЕРИЯ “МЕСТНОСТ АНИЩЕ”